Biểu mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng chuẩn năm 2022

Đánh giá post

Theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức tư vấn, giám sát thi công xây dựng phải lập biểu mẫu giám sát công trình xây dựng theo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tổng kết quá trình giám sát thi công. Báo cáo sẽ giúp cho chủ công trình nắm được tiến độ thi công và chất lượng thi công công trình. Cùng Minh Tiến Group tìm hiểu mẫu báo cáo này trong bài viết dưới đây. 

bieu mau giam sat cong trinh xay dung chi tiet nhat

Tổng hợp chi phí xây dựng quán karaoke chi tiết nhất

I. Biểu mẫu giám sát công trình xây dựng

bieu mau giam sat cong trinh xay dung chi tiet nhatThi công tấm lợp thông minh – giải pháp lấy sáng trong xây dựng nhà ở


 • TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBiểu mẫu: 

ĐẦU TƯ                                                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

                                     (CƠ QUAN  GIÁM SÁT)

(Địa điểm),… ngày… tháng …năm 20…

BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Công trình: Tên công trình hoặc hạng mục công trình

Thuộc dự án, Thiết kế KT-DT: Tên thiết kế kỹ thuật – dự toán hoặc Dự án

 1. Tình hình thực hiện công trình:
 2. Đơn vị thi công:
 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng ….. năm 20….. đến tháng …. năm 20……
 4. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Lực lượng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, phần mềm sử dụng khi thi công công trình).
 5. Khối lượng đã thi công:
TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú
Thiết kế KT-DT phê duyệt Thực tế thi công
1          
2          
3          
 1. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:

Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công.

 1. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ giao cho đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào; Trong quá trình thi công có gặp trở ngại gì không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đã được phê duyệt)
 2. Tình hình giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ của chủ đầu tư:
 3. Tình hình giám sát của Chủ đầu tư:

– Cơ sở pháp lý thực hiện:

– Thành phần giám sát:

– Thời gian giám sát:

– Nội dung giám sát:

 1. Kết quả giám sát:
 2. a) Đơn vị thi công:

+ Tiến độ thực hiện.

+ Quy trình thực hiện.

+ Tình hình kiểm tra, quản lý chất lượng của đơn vị thi công.

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công.

 1. b) Đơn vị kiểm tra:

+ Tiến độ kiểm tra.

+ Tình hình kiểm tra, quản lý chất lượng của đơn vị kiểm tra.

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng của đơn vị kiểm tra.

III. Kết luận và kiến nghị:

– Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: …….

– Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

– (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

– Đề nghị cơ quan Quyết định đầu tư (tên cơ quan Quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

                                                                                                                                                                                                                                        THỦ TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

II. Biểu mẫu báo cáo giám sát thi công công trình xây dựng theo thông tư 04/2019

bieu mau giam sat cong trinh xay dung chi tiet nhat

 • Biểu mẫu: 

………….(1)……………..                                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……….                          ……., ngày……tháng……năm……

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ………(2)………

……(1)…. báo cáo về tình hình giám sát thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình ….(3)…. từ ngày đến ngày như sau:

 1. Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công năng của công trình so với giấy phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng), thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.
 2. Đánh giá sự phù hợp về năng lực của các nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng:
 3. a) Tên đơn vị thi công;
 4. b) Đánh giá sự phù hợp về năng của chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp so với quy định hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật;
 5. c) Thống kê năng lực về máy móc, thiết bị trong kỳ báo cáo. Đánh giá sự phù hợp của các máy móc, thiết bị so với hợp đồng xây dựng.
 6. Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:
 7. a) Khối lượng công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo. Khối lượng công việc đã được nghiệm thu. So sánh với tiến độ thi công tổng thể và nguyên nhân gây chậm tiến độ (nếu có);
 8. b) Đánh giá công tác tổ chức thi công so với biện pháp thi công được phê duyệt. Các thay đổi về biện pháp thi công (nếu có);
 9. c) Công tác an toàn lao động: Công tác kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thống kê các khóa huấn luyện, các đợt kiểm tra an toàn, các vi phạm an toàn lao động và việc xử phạt, các tai nạn lao động (nếu có) trong kỳ báo cáo.
 10. Thống kê các công tác thí nghiệm được thực hiện trong kỳ báo cáo. số lượng các kết quả thí nghiệm đối với từng loại thí nghiệm. Đánh giá việc kiểm soát chất lượng công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình theo kế hoạch thí nghiệm đã được chấp thuận.
 11. Thống kê các công việc xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, công tác nghiệm thu giai đoạn (nếu có).
 12. Thống kê các thay đổi thiết kế trên công trường trong kỳ báo cáo. Phân loại và đánh giá việc thẩm định, phê duyệt các thay đổi thiết kế này.
 13. Thống kê những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình (4) trong kỳ báo cáo (nếu có). Thống kê các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng đã được khắc phục trong kỳ báo cáo. Đánh giá về nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định.
 14. Đề xuất, kiến nghị của tư vấn giám sát về tiến độ, nhân sự, thiết kế và các vấn đề kỹ thuật khác.

GIÁM SÁT TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên của tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng.

(2) Tên của Chủ đầu tư.

(3) Tên hạng mục công trình/công trình xây dựng.

(4) Trường hợp trong kỳ báo cáo có sự cố công trình thì gửi kèm báo cáo là hồ sơ giải quyết sự cố công trình theo quy định

Trên đây là các biểu mẫu giám sát công trình xây dựng và link download miễn phí mà Minh Tiến Group cung cấp cho bạn. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết bạn đã hoàn thành báo cáo của mình một cách chuẩn xác nhất.

Tham khảo: tôn lấy sáng – giải pháp lấy sáng thông minh trong xây dựng nhà ở


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nhà máy: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Văn phòng phía Bắc: 127 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Văn phòng phía Nam: 544 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, TP. HCM

Hotline: 0837406886 (Ms. Thanh) – 0336899696 (Mr.Long) – 0862268566 (Mr.Anh)

Fax: +8424 3869 3455

Email: minhtiengroup.skylite@gmail.com

Website: https://minhtiengroup.vn

MST: 0316804511

Thông tin tấm lợp của Minh Tiến Group:

Thi công tấm lợp polycarbonate

Tấm lợp thông minh 

Tấm lợp polycarbonate đặc