DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ

Nhà máy có hai dây truyền sản xuất tấm polycarbonate dạng phẳng đặc ruột, dạng định hình sóng với các loại khổ rộng, độ dày và đa dạng sóng, công suất một dây chuyền là 550kg/giờ và một dây chuyền sản xuất tấm dạng rỗng ruột với công suất 500kg/giờ.

► 5 máy phụ trợ cho toàn bộ hai dây chuyền.

► 2 xe nâng phục vụ sản xuất

► 2 xe tải loại tải trọng 10 tấn

► 3 xe tải có tải trọng 5 tấn

► 3 xe tåi có tải trọng 2.5 tấn

► 5 xe tải có tải trọng 500kg