CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Các sản phẩm tấm lợp lấy sáng do công ty TNHH Đa Ngành Minh Tiến Group đều đã được kiểm định chặt chẽ bởi Viện Vật Liệu Xây Dựng – Bộ Xây Dựng thông qua các chỉ tiêu khắt khe, nhằm đảo bảo chất lượng cao nhất , cạnh tranh tốt với các sản phẩm cùng loại đang phải nhập khẩu từ nước ngoài.