Tấm lợp lấy sáng

CÔNG TRÌNH BỂ BƠI TRƯỜNG THCS SONG HỒ - THUẬN THÀNH - BẮC NINH

CÔNG TRÌNH BỂ BƠI TRƯỜNG THCS SONG HỒ - THUẬN THÀNH - BẮC NINH

CÔNG TRÌNH BỂ BƠI TRƯỜNG THCS SONG HỒ - THUẬN THÀNH - BẮC NINH

Hình ảnh dự án